Vzdělávání versus školství

Děti jsou od narození zvídavé a zajímají se o velké množství věcí. Již v prvních dnech života prozkoumávají své okolí a učí se. Ano, vzdělávají se, a to úplně samy. Poznávají členy rodiny, naučí se, jak je přivolat a vytvoří si základy komunikace. Dokáží zručně ovládat různé hračky a manipulovat jimi.
nudné učení
Během prvních let života se naučí nejen lézt, stát a chodit, ale i mluvit a komunikovat. Naučí se, co se má dělat v jaké situaci, a co naopak nedělat. Poznají, k čemu je dobré nářadí, nádobí, přístroje a bez problému většinu z nich zvládnou, pokud jim to dovolíme.  To, že malé dítě neumí základní dovednosti je opravdu jen a jen vina dospělých.
čtění chlapců
V předškolním věku jsou schopny se vzdělávat stejně jako my, reagují na podněty a aktivně pokládají otázky. Všechno, co vymyslí je logické a nejsou ovlivněné předsudky, zákazy, pomyslnými hranicemi. Mnoho dětí se samo naučí základy matematiky. Dokáží si všímat věcí a poznávat souvislosti a zákonitosti, a to nejen v přírodě, ale i ve společnosti a v chování lidí.
Nejhorší období nastane, když takové dítě musí do školky a následně do školy, a není to zrovna nějaká alternativní. Musí sedět, poslouchat příkazy, nesmí skákat, běhat, nesmí si hrát, nesmí se na nic ptát, musí vypracovat přesně danou věc daným způsobe, i když ho to zrovna nebaví. Bolí ho z toho celé tělo, protože dítě není ještě vyvinuté a jeho potřebami jsou pohyb a hledání podnětů, objevování a poznávání řešení. To se mu ve škole ale nedostane. Pouze se učí nazpaměť věci, o kterým mu nikdo nedokáže říci, k čemu vlastně budou sloužit.
holčičky malují
Jsou ale naštěstí i alternativní školy a školy, nebo skupinky Individuálního vzdělávání či Homeschooling, které dávají přednost pohybovým aktivitám, kterými se dá podpořit propojení mozkových hemisfér. Nenutí dítě sedět zavřené v místnosti na nevhodné židli, ale učí se „v terénu“, poznávají lidské činnosti tím, že si je vyzkouší. Učí se o přírodě názorně jejím pozorováním. Všechny vědomosti konzultují a navzájem si odpovídají na otázky. Pomocí funkčních postupů a vyhledáváním informací získají mnohem více než jen biflováním. Názorně poznávají, jak která věc funguje a tím například objevují fyzikální zákony v praxi. Pokud se pak učí některé informace zpaměti, chápou již k čemu je mohou potřebovat. Současně se pomocí diskusí s vyučujícími učí i sociálním dovednostem, nebojí se zeptat a prosadit si svůj názor.