Využití páry v dnešní době

Mnoho lidí má pocit, že když vidí parní stroje pouze v muzeích, tak tam patří i celý parní systém. To ovšem není pravda. V minulosti i současnosti se pára využívá skutečně hodně a bez ní bychom například v noci byli naprosto po tmě, neudělali bychom si kávu a nebyli bychom schopni nabíjet své telefony, tablety či počítače. I když si to možná neuvědomujete, tak pára se využívá k tvorbě elektřiny, a to jak v tepelných, tak i jaderných elektrárnách. Pojďme se podívat jak se využívá a proč je pro nás tak důležitá.

Tepelné elektrárny

I když jsou dnes tepelné elektrárny již svým způsobem zastaralé, podívejme se na jejich využití páry. V tepelné elektrárně elektřina vzniká tímto postupem:

· spalování uhlí,
· spalované uhlí zahřívá vodu,
· voda se zahřátím změní v páru,
· pára pod tlakem roztáčí turbíny.

Turbína je tudíž poháněná párou, což se zas tolik neliší od postupu používaného u parních strojů. A zároveň to znamená, že by se turbíny neroztočily a tím pádem by nevznikla elektřina. Řekli jsme, že je tepelná elektrárna zastaralá. Tak se pojďme podívat na tu novější a nejdůležitější.

Jaderné elektrárny

I když se to na první pohled nemusí zdát, tak postup v jaderné elektrárně je velice podobný tomu v elektrárně tepelné. Jak všichni víme, jaderné elektrárny pracují s odštěpováním těžkého jádra radioaktivního uranu.

To se štěpí na mnoho lehčích jader, během čehož se uvolňuje energie. S touto energií se ovšem dělá to samé, co se spalovaným uhlím. Zahřívá se díky ní voda, která ji mění v páru a ta následně roztáčí turbíny.

To znamená, že obě elektrárny používají prakticky stejné principy jako parní stroje, které dnes najdete už jen v muzeu. I když se postupy využití páry s časem postupně inovují a mění, tak zbavit se jich by bylo širé šílenství. Díky páře si totiž můžeme užívat veškerého luxusu, který nám elektřina nabízí. Někdo by namítl, že jsou zde stále ještě vodní, fotovoltaické či větrné elektrárny, které páru nevyužívají. Jenže tyto elektrárny vyrábí elektrickou energii velmi draze a nedokáží jí vyrobit takové množství, aby to pokrylo potřeby a požadavky nás všech.