Testováním za lepší budoucnost

Kdyby nám někdo v uplynulých desetiletích řekl, že přijde doba, kdy budeme kvůli rozšířené infekci postiženi nespočetnými omezeními, snad nikdo by mu nevěřil. Chřipkové epidemie jsme přece vždy nějak zvládli, a že by se tu vyskytlo něco o tolik horšího? Nemyslitelné.
Ovšem nepředstavitelné se stalo realitou, před níž se nikdo z nás neschoval. A jistě není třeba se tu sáhodlouze rozepisovat o tom, co všechno nás v souvislosti s koronavirovou pandemií postihlo a co na nás doposud doléhá. Dosud tu tato je, jakkoliv se zdá, že u nás slábne, a ještě dlouho se budeme vypořádávat s následky, jež tato pro našince, a nejen našince, znamenala.

ležící respirátor

Přáním každého soudného člověka je, aby se to, co jsme si prožili a dodnes prožíváme, stalo co nejdříve minulostí. Ovšem k tomu jen tak samovolně nedojde. Pro vítězství nad pandemií musíme prostě něco udělat.
A co je to něco? Odborníci tvrdí, že s ní skoncujeme teprve proočkováním populace, tu se doporučují a tu zakazují kontakty lidí, přikazuje se používání ochranných prostředků, měli bychom dbát na hygienu…
A určitě bychom neměli podceňovat ani antigenní testy ze slin. A to nejen tam, kde je to nařízeno z vůle vrchnosti, ale i jinde, kde to povinné není. I když nás totiž takové testy nákazy nezbaví, přesto pomáhají. Jenom díky nim se totiž snadno a rychle dozvíme, zda jsme nakaženi nebo ne, což se často na první pohled poznat nedá, a díky tomu se dá zabraňovat tomu, aby se ti nakažení dál pohybovali v blízkosti ostatních lidí a infekci šířili dál.

muž s respirátorem

Testy nám dávají možnost zabránit šíření infekce. Samozřejmě dodržujeme-li i to, co se dodržovat má, v případě, že nám tyto testy vyjdou pozitivní, což je jak známo negativní. Díky testům se dají lépe ochránit ti, kdo by jinak přicházeli třeba i naprosto nevědomky do kontaktu s těmi nakaženými a byli tím ohroženi.
Testy jsou prostě důležité. A je dobře, že je máme.

Related Posts